Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Erika Beata Thorkildsen

SE är en kroppsorienterad terapeutisk metod som behandlar och löser upp stress och traumatisk ångest genom att utnyttja kroppens förmåga att balansera och läka sig själv.

Detta för att lättare få tillgång till egna resurser, trygghet, glädje och mera energi.

Genom att ge dig själv möjlighet att bearbeta chock och trauman kan du återvinna energi, livsglädje och välbefinnande för att komma vidare i vardagen och i livet.

Trauma Trauma kan uppstå då vårt nervsystem överväldigas av känslomässiga reaktioner. Om varken kamp eller flykt är möjligt i en farlig situation uppstår i stället en frysreflex. Känslorna accelererar då samtidigt som kroppen lamslås. Reaktionen är en reflex som vi själva inte styr över. Vissa sinnesintryck blir omedvetet kopplade till det låsta minnet. Kraftiga kroppsliga reaktioner kan sättas igång av till synes vardagliga händelser. Den här processen äger rum i hjärnans omedvetna delar, vilket gör att vi lätt glömmer, att vi i vårt vardagsliv, många gånger belastar oss med spänningar som sätter sina spår både i kropp och själ. Redan i barndomen upplever vi sånt som i vår ”lilla värld” är skrämmande. Det vi kanske inte tänker på är att vi, om vi inte får hjälp, bär det med oss resten av livet t.ex. i form av skam, minnessvårigheter, mardrömmar, värk, ångest, vaksamhet, känslighet för ljus och ljud, vrede, gråt, undvikande, sexuella problem eller stresskänslighet.

Läs intervjuen med Erika Beata Thorkildsen i samband med terapi till offren efter terrorangrepet i Oslo och på Utøya i Norge:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208378.ece

http://www.klikk.no/helse/doktoronline/psykiskhelse/fysiske-plager-etter-traumer-1693378.ece

Intervjue med Erika Beata Thorkildsen om Trauma i Gestalt Terapeuten

Medlemsbladet om Psykoterapi for : Norske Gestaltterapeut Forening.

Artikkel i Lakartidningen

Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador - om Peter Levines bok : In an Unspoken Voice

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se