Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

TRAUMATERAPI

Har utvecklats av Dr Peter Levine, Ph.D. i medicinsk biofysik och psykologi. Metoden utgår ifrån att människor såväl som djur har naturliga, instinktiva sätt att befria sig från energi som varit fryst i hotfulla situationer. Den kan därför tillämpas på alla efterverkningar av chock och trauma. Genom att fokusera på att stärka sina egna resurser kan man starta en läkande process, där vi med hjälp av kroppen kan få ett grepp om gamla trauman och få vår energi att komma tillbaka till livet.

Peter Levine är nu ledaren för Foundation of Human Enrichment. Han har tagit doktorsexamen i medicinsk biofysik och psykologi. Under sitt mer än 40 år långa studium av stress och trauman har han bidragit med ett antal vetenskapliga böcker och artiklar. Han har anlitats som expert på stress för NASA under utvecklingen av rymdfärjan. Han har undervisat vid sjukhus, behandlingscentra och smärtkliniker över hela världen, liksom vid Hopi Guidance Center i Arizona. För närvarande är han hedersmedlem vid Santa Barbara Graduate Institute. Hans bestseller – Waking the Tiger – har hittills kommit ut på tjugo språk.

http://www.traumahealing.com

http://www.youtube.com/watch?v=ByalBx85iC8

Läs intervjuen med Erika Beata Thorkildsen i samband med terapi till offren efter terrorangrepet i Oslo och på Utøya i Norge:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208378.ece

Erika Beata Thorkildsen samarbetar med sin mann, Jørgen Thorkildsen - som i likhet med henne är Psykoterapeut - dom två holder kurser och organiserar SE-Utbildningen i Sverige tilsammans. Dom har kontorer i Drottningholmsvägen 4, 2 Tr, SE-112 42 Stockholm och Jakob Aallsgate 35b, NO-0364 Oslo. Hans nettsida är : http://www.surrender.no

Du är här: Hem/SE-Terapi

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se