Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Utbildning

Somatic Experiencing utbildningen kommer att starta i Sverige 2019

SE-metoden (SE står för Somatic Experiencing) på frammarsch runt om i världen och nu har utbildningen sedan förra året kommit till Sverige.

Utbildningen är på tre år med två utbildningsveckor per år kombinerat med egen praktik, handledning och egna sessioner.

Metoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Peter Levine har forskat och arbetat med stress och trauma under de senaste 30 åren. Under vidareutvecklingen av behandlingsmetoden samarbetade han med andra erkända forskare som Stephen Porges, Bessel Van der Kolk och Robert Scaer.

Peter Levine har studerat vilda djurs beteenden och upptäckt att de trots ständiga livshotande situationer sällan blir traumatiserade. Han bygger sin metod på en förståelse av den inneboende dynamik som gör att djur i det närmaste förblir opåverkade av livshotande situationer och som också är aktiv hos oss människor. Hans utgångspunkt är att människan under rätta betingelser har en medfödd kapacitet till självreglering och transformering av för psyket och nervsystemet överväldigande händelser (trauman).

Peter Levins teori är att kroniska symptom på traumatisk stress ofta är en indikation på desorienterad lägre hjärnfunktion där det finns stora likheter mellan människa och djur. Det är primärt de fysiologiska processerna i samspel med de grundläggande överlevnadsresponserna som orienterings, flykt-, kamp-, och frysreaktioner som är aktiva och inte de högre hjärnfunktionerna. Med denna insikt är SE-metoden framtagen.

Somatic Experiencing eller SE i dagligt tal är en kroppsorienterad terapeutisk metod som utnyttjar kroppens förmåga att reglera sig själv och därigenom få en möjlighet att lösa upp stress samt bearbeta chock och traumatiska upplevelser. SE-metoden kan användas för att bearbeta trauman av både enkel och komplex art. Exempelvis kan det handla om en whiplashskada eller mångåriga sexuella övergrepp i barndomen men även för bearbetning av känslomässigt eller fysiskt utmanande perioder i livet och för personlig utveckling.

Somatic Experiencing (SE) är traumabehandlingsmetod som praktiseras av psykologer, psykiatriker, sjukgymnaster, psykoterapeuter och olika kroppsterapeuter över hela världen. Metoden kallas i vardagstal oftast för SE. Vi har startat upp den första gruppen i Norge och många har redan visat intresse för att lära sig SE. Kunskap i traumabehandling har visat sig vara en viktig del i all psykologisk behandling. Teknikerna från SE är lätta att integrera med andra behandlingsmetoder man redan använder sig av.

Som lärare har vi fått internationellt erkända lärare i SE, Ariel Giaretto, Sonia Gomes, Doris Rothbauer, Dr. Diane Poole Heller PhD och Itta Wiedenmann. Utbildningen är del av ett internationellt samarbete som ger rätt till titeln Certifierad Somatic Experiencing practitioner. Utbildningen är godkänd som en fri specialkurs och underhållsutbildning motsvarande kraven från Norsk Psykologforening.

För mer info kontakt mig eller läs mer på: : http://www.somaticexperiencing.se

Erika Beata Thorkildsen samarbetar med sin mann, Jørgen Thorkildsen - som i likhet med henne är Psykoterapeut - dom arrangerar kurser och organiserar SE-Utbildningen i Sverige tilsammans. Dom har kontorer i Drottningholmsvägen 4, 2 Tr, SE-112 42 Stockholm och Jakob Aallsgate 35b, NO-0364 Oslo. Hans nettsida är : http://www.surrender.no

Du är här: Hem/Utbildning : SE-Terapi

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se