Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Böcker och artiklar som rekommenderas

Vekk tigeren

• Peter Levine - Waking the Tiger (1997). Grundboken, där Peter Levine förklarar bakgrunden för SE-metoden.

• Peter Levine and Maggie Kline - It won't hurt forever. Recognicing, responding to and preventing childhood trauma.

• Peter A. Levine: Væk tigeren (Borgen). Waking the Tiger översatt till norska.

• Diane Poole Heller with Laurence Heller - Crash Course: A self-healing guide to auto accident and trauma recovery

• Daniel Siegel - The Developing Mind

Läs intervjuen med Erika Beata Thorkildsen i samband med terapi till offren efter terrorangrepet i Oslo och på Utøya i Norge:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208378.ece

Jan Beskow professor emeritus, sektionen för psykiatri, Sahlgrenska akademin, Göteborg

In an unspoken voice. How the body releases trauma and restores goodness 360 sidor Författare: Peter A Levine Förlag: North Atlantic Books; 2010 ISBN 978-15-5643-943-8

o Vissa människor som upplever stora katastrofer utvecklar post-traumatiskt stressyndrom (PTSD). Andra utvecklar det av betydligt mindre trauman. Kroppen som minnesreservoar har en aktiv del i reparationsarbetet. Den bör därför vara i fokus för förståelsen av syndromets uppkomst och dess behandling. Det hävdar stress- och traumaforskaren Peter A Levine i en aktuell bok.

Han illustrerar sin tes med en berättelse om hur han använde kroppens läkande förmåga när han blev påkörd av en bil. Handlöst kastades han mot vindrutan. Lika handlöst ner mot gatans asfalt. Där sjönk han in i medvetslöshet. Med sin vältränade intro­spektion kunde han följa vad som hände vid medvetandets gräns när han mödosamt försökte orientera sig till person, plats och tid. Syftet var att binda samman de skilda momenten till en sammanhängande, gripbar berättelse, så att han åter skulle kunna förstå och kontrollera sin situation.

Nyfikna åskådare runt honom tedde sig som diffusa svarta korpar beredda att gå till attack. En urskiljbar hjälpare kommenderade: »Vrid inte på huvudet!« En kontraorder mot instinkten att vända blicken mot den som talar. En låsning. Peter fylldes av rädsla, dissocierade och backade åter in i medvetslöshet. En kvinna nalkades honom i stället med mild röst: »Jag är läkare, barnläkare. Kan jag vara till hjälp?« Med sina ögon, röst och händer tryggade hon honom. Skapade utrymme så att hans autopilot kunde starta sitt viktiga arbete.

Styrd av muskelminnen kunde han motoriskt, emotionellt och kognitivt återuppleva, förstå och integrera vad som hänt. Redan i ambulansen var huvuddelen av arbetet avklarat.

Boken integrerar vetenskapliga rön från vida kunskapsområden men har en klar klinisk inriktning. Den rymmer praktiska råd vid traumabehandling, såsom nödvändigheten av ett »empatiskt vittne« till kroppens egen läkande process, att acceptera »överlevnadskänslorna« skräck och vrede samt låta musklernas skälvningar och darrningar utan hinder få utöva sina läkande effekter.

Svensk hälso- och sjukvård är bra på tekniskt avancerad livräddning vid fysiska trauman. Dessa livsviktiga insatser måste utformas så att de i minsta möjliga utsträckning stör kroppens eget reparationsarbete. Att i efterhand reparera uppkomna skador är osäkrare, tyngre och mer kostsamt.

Du är här: Hem/Artiklar

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se