Traumer
- en introduksjonfilm

Svenska sidor Norske sider

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Kontakt

Erika Beata Thorkildsen

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut - Somatic Experiencing ®
Spesialist i chock og traumer

Min CV och Utbildning:

 • Certifierad Somatic Experiencing Practitioner SEP- en 3-årig internationell utbildning för chock- och traumaterapeuter baserad på Dr. Peter A. Levines traumametod (Köln/Tyskland)
 • Godkännd av SETI till att ge individuella behandlingstimmar och individuell supervisjon/ handledning alla nivåer og i grupper.
 • Senior assistent i SE, av Somatic Experiencing Trauma Institute USA
 • Nevro Affektiv Psykoterapi, Susan Hart och Marianne Bentzen
 • Klinisk Hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik (Stockholm/Sverige)
 • Cranio Sacral Osteopati utbildning med Br. Tranberg (Goteborg/Sverige)
 • DARE, kurs i anknytningsmönster med Diane Poole Heller Ph.D. (Oslo/Norge)
 • Sensorimotorisk Psykoterapi, Vidareutbildning i Kroppsorientert Traumabehandling med Pat Ogden, Janina Fisher (RVTS/Kristiansand) ett ressurssenter om områden våld, traumatisk stress och sjelvmordsförebygging
 • Sensorimotor Psychoterapi Institute, Advanced Training for the Treatment of Trauma med Jannina Fisher, Ph.D. Modum Bad Hospital, Norge, Modum Bads traumaprogram.
 • EMDR, Accredited Practitioner in EMDR, av Accreditation Commitee of the EMDR Europe Association, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Oslo/Norge)
 • Brainspotting med David Grant, level I, II, III (Amsterdam/Edingburgh/Berlin)
 • I gång med utbildning i Systems Centered Training(SCT). SCT är organisationsutveckling och gruppterapeutiska metoder. Arbete med styrkning av emotionell intelligens i grupper och organisationer, och öka gruppens egenskap till konfliktlösning. (Agazarian) SCT, Systems-Centered Therapy, Susan P. Gant,Ph.D. (Stockholm/Sverige)
 • TRE, Trauma Releasing Exercises, David Berceli Ph.D. Sertifisert som instruktör och terapeut i Trauma Releasing Excercises (TRE-övningar) på level 3.
 • Gestalt Terapeut Norsk Gestaltinstitut, Högskola (Oslo/Norge) MNGF
 • Sertificerad Familjekonstellatör vid Hellinger Instituttet, (Oslo/Norge)
 • Handledningsutbildning vid Hellinger Instituttet, (Oslo/Norge)
 • Systemisk Organisasjonsutvikling og Coaching Suksess og ledelse ved Hellinger Instituttet, (Oslo/Norge)
 • Kropps-, Andningsterapeut, (Sthlm/Sverige)
 • Ämneslärare i Friskvård och Idrott, (Lillsved/Sverige)
 • Driver egen praktik för individuell- och par-terapi
 • Håller kurser och föredrag i SE og traumaterapi
 • Mindfullness Terapeut Utbildning, (Indien/Pune)
 • Leder kurser i Qigong, Yoga och Meditation
 • Medlem av MNGF, EMDR-föreningen, EASE - The European Association of Somatic Experiencing och ESTD - European Society for Trauma and Dissociation

Mob: +47 979 58 797 - E-post: bea@se-terapi.se

Jag är privatpraktiserande psykoterapeut, vilket innebär att du måste täcka hela beloppet själv.

Adress : Drottningholmsvägen 4, SE-112 42 Stockholm

Mobil : + 47 979 58 797

Ger även Skype eller telefon sessioner.

Samarbetar med Psykoterapeut Jørgen Thorkildsen, SEP, MNFP; NFKUT

Craniosacral Osteopati, SE, SOMA Embodiement, Syndroms, Brainspotting, TRE, Attachment Work, Ego States, Nevro Affektiv Psykoterapi, EXA - Kunst og Uttrykksterapi

Mer info se: http://www.surrender.no/

Avbokningspolicy indv sessioner :

Avbokning av bokade sessioner måste ske senast 48 timmar innan bokad tid annars debiteras full kostnad. För närvarande är priset SEK 1.000 exkl moms för en timme på ca. 60 minuter.

Avbokningspolicy workshops :

Din anmälan är bindande Eventuell avbokning måste ske senast 2 veckor innan planerat workshop för att full avgift ska kunna återbetalas (minus admin avgift på 150 kr).

Vid fakturerad kurs/workshop återbetalas ingen administationsavgift vid återbud(vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).

Avbokning mellan 7-14 dagar inom planerat workshop, återbetalas 50 % av avgiften. Efter detta återbetalas ingen avgift (vid sjukdom kan du ha avgiften innestående tills nästa kurstillfälle (måste användas inom 1 år).

Anmälan inom 14 dagar innan kursstart gäller samma riktlinjer och du förpliktar dig enligt sista del av ovanstående policy, dvs. du förpliktar dig att betala hela beloppet efter fakturan är skickad.

Avbokningspolicy SE utbildningen / modul :

Din anmälan är bindande.

Vid fakturerad kurs ingår en admin avgift på 750 kr i kurspriset. Denna återbetalas ej vid avbokning.

Vid fakturerad kurs/workshop återbetalas ingen administationsavgift vid återbud (vid ej betald faktura förpliktar du dig att betala den avgiften).

• Eventuell avbokning av SE moduler måste det ske senast 4 veckor innan kursstart för att kursavgiften skall återbetalas (minus en administations & anmälningskostnad på 750 kr)

• Vid avbokning 2-4 veckor (15-28 dagar) innan kursstart återbetalas 50 % av kursavgiften (minus en administations & anmälningskostnad på 750 kr)

• Vid avbokning inom 2 veckor(14 dagar) innan kursstart återbetalas ingen kursavgift/måste full avgift betalas) Anmälan inom fyra (4) veckor innan kursstart gäller samma riktlinjer och du förpliktar dig enligt två sista punkter av ovanstående policy.

*Handledningshelger som en del av certifieringsprocessen omfattas av denna avbokningspolicy

Du är här: Hem/Kontakt

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.se