top of page

personskydd

 

Syftet med en integritetspolicy är att hålla dig informerad om vilken personlig information SE-terapi har, hur den hanteras, vem som ansvarar för den och vilka rättigheter du har som klient. Personuppgifter som lagras hos SE-Terapi är : namn, födelsenummer, adress, e-postadress, mobilnummer och anteckningar från terapitimmarna.

 

Detta görs för att hjälpa mig komma ihåg den nödvändiga informationen och min analys av terapiprocessen. Jag (terapeuten) är också etiskt skyldig att föra anteckningar från terapiklasserna. Personuppgifterna lagras på en PC som inte är ansluten till Internet.

 

PC och backup är krypterade och lagras hela tiden inlåsta på kontoret på min klinik. Ingen annan har tillgång till kontoret.

 

Personuppgifterna sparas i 5 år efter avslutad terapi/vägledning och raderas därefter.

 

Klienten kan be mig (terapeuten) att radera informationen när han/hon önskar. Klienten har också rätt att se informationen.

 

Om du som kund anser att dina personuppgifter inte har hanterats på ett korrekt och lagligt sätt har du möjlighet att klaga. Om SE-Terapi inte accepterar klagomålet har du möjlighet att lämna in klagomålet till det svenska datatilsynet.

 

Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen ansvarar därför för de personuppgifter som lagras hos SE-Terapi.

 

Cookies. Ingen identifierande data lagras i cookies på din maskin från denna webbplats. Cookies används endast för att lagra teknisk information såsom menyer och liknande. Gestaltterapi är en del av ett knippe av de mest skonsamma metoderna inom Psykoterapi – och som inkluderar Gestalt Terapi kombinerat med Brainspotting (BSP), CranioSacral Osteopati, EMDR, Familj Konstellationer,  Sensorimotorisk Psyko-terapi, Soma Embodiment, Somatic Experiencing och Trauma Releasing Exercises ( TRE ).

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

​följa på sociala medier

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com

bottom of page