top of page

Vad är ett trauma .......

 

Har du upplevt något som har verkat traumatiserande på dig? Hur kan du i efterhand bearbeta detta? Trauman kan uppstå som en följd av en separation, en livshotande sjukdom eller en bilolycka. Trauman och chocksymptom kan faktiskt bearbetas, oberoende av om de uppkommit nyligen eller ligger långt tillbaka i tiden. Genom att stärka sina egna resurser, kan man aktivera kroppens inneboende förmåga att läka sig själv, både genom att balansen i nervsystemet återställs och stressreaktioner löses upp.

 

Trauma och chock är en slags inre tvångströja som skapas när ett förödande ögonblick fryser till – och kvarstår under en längre tid. Det kväver vår tillvaro och våra försök att komma framåt i livet. Det bryter vår kontakt med oss själva, andra, naturen och vårt inre.

 

När vi människor drabbas av ett hot, fryser vi till av rädsla. Det är som om vår instinktiva överlevnadskraft stängs in utan att ha någonstans att ta vägen. Trauma är en av omständigheterna i livet, men det behöver inte vara en livstidsdom. Vi människor har en naturlig förmåga att tina dessa frysta ögonblick och komma vidare här i livet.

 

Genom att förstå varför vilda djur så sällan blir traumatiserade genom ett liv fyllt av upprepade hot, finner vi nyckeln till att bota ett trauma. Vi behöver inte hålla fast vid det förflutna och försöka lindra effekten av de förödande ögonblicken gång på gång. Genom att varsamt väcka den medfödda förmågan att gå tillbaka till och ta till oss det vi har gemensamt med alla levande organismer, kan vi öppna upp tvångströjan.

 

När vi inte längre är bundna av det förflutna, utbreder sig en framtid rik på nya möjligheter. Vi utvecklar vår förmåga till att leva i ögonblicket och inse den tidlösa kärnan i uttrycket ”här och nu”. Trauma kan vara ett helvete på jorden, omvandlat blir det till en Guds gåva.

Trauma är inte inte en sjukdom utan ett spänningstillstånd.

Resultatet av traumatisering blir att energin stannar upp och låser sig i nervsystemet. Traumatiseringen uppstår som en följd av en bilolycka, ett relationsuppbrott, en förödmjukande eller djupt nedslående erfarenhet, en operation, sexuella erfarenheter, uppdagandet av en livshotande sjukdom, handikappande situation m.m. Traumatisering innebär en svår känslomässig belastning, även om den inte leder till fysisk skada. Det är allmänt erkänt att trauman tidigare i livet skapar en hög grad av känslighet för traumatiska reaktioner längre fram i livet. Den högfrekventa och oförlösta energin i traumat kan leda till stora känslomässiga svängningar. Denna oförlösta energi blir för mycket att hantera för nervsystemet - och då kan det uppstå ett antal symptom på psykosomatiska och psykiska störningar.

 

Vilka är symptomen på psykologiska/känslomässiga trauman?

Symptom är tillstånd som uppstår som en följd av traumatiska händelser. Ibland kan dessa stressreaktioner uppstå först flera månader eller år efter händelsen. Ibland sammankopplar man inte sina symptom med den aktuella traumatiserande händelsen.

Följande symptom kan uppstå som en konsekvens av ett oförlöst trauma:

 

Fysiskt

 • Ätstörningar

 • Sömnlöshet

 • Sexuella funktionsstörningar

 • Oförklarliga kroniska sjukdomar

 •  

Emotionellt

 • Depression, ångest, panik attacker, rädsla  

 • Tvångshandlingar

 • Irritabilitet, ilska

 • Känslolöshet

 • Sorg

 

Psykiskt

 • Amnesi

 • Obeslutsamhet

 • Koncentrationssvårigheter

 • Oro, hyperaktivitet

 

bottom of page