top of page

metoder

Somatic Experience är som - Brainspotting, CranioSacral Osteopati, EMDR, Familj Konstellationer, Sensorimotorisk Psykoterapi, Soma Embodiment, Trauma Releasing Exercises - kroppsorienterade metoder, som handlar om hur man släpper stress och traumatisk ångest genom att använda kroppens naturliga förmåga att reglera sig.

 

Detta för att lättare få tillgång till egna resurser, trygghet, glädje och mer energi. Genom att ge dig själv möjlighet att bearbeta chock och trauma kommer du att få energi, livsglädje och överskott med energi att gå vidare i vardagen.

bottom of page