top of page

Familj konstellationer

Metoden är utvecklad av Bert Hellinger ( 1925 - 2019 ) en före detta katolsk präst som sedan utbildade sig till psykoterapeut.

Familjekonstellationer är en av de snabbast växande terapi- och utvecklingsmetoderna i dag. Metoden har en nyskapande egenart som klargör den underliggande och omedvetna dynamiken i familjesystemet. Metoden tydliggör orsaken till situationen i familjen som man önskar att se på, och visar möjligheter till en lösning.

Genom att arbeta med konstellationer som metod kan vi lösa konflikter och känslor inom familjer och andra system. Det som påverkar system som familjer och organisationer är ofta utanför vår medvetenhet och grundar sig på  tidigare händelser. Händelser som påverkar våra liv och som ibland får tråkiga konsekvenser. Familjekonstellationer är ett kraftfullt verktyg som kan ge oss den insikt vi behöver för att kunna att göra val. Processen är enkel och kräver ingen tidigare erfarenhet eller kunskap.

Vi tittar bland annat på ångest, sömnproblem, konflikter i relationer, aborter, energilöshet, skilsmässor, adoptioner

och olika val som kan ha betydelse.

Den här processen ger dig en djup och annorlunda möjlighet till att hitta lösningar på problem i ditt och dina närmastes liv. Händelser som kan ha haft betydelse är t.ex. för tidig död, aborter, sjukdom, skilsmässor eller avbrutna kärleksrelationer och adoptioner. Erfarenhet från det här arbetet visar att konsekvenserna av den typen av händelser kan göra att vi får symtom över en lång tid och genom flera generationer.

Detta arbete är i grupp, där en person i taget får se på det problem som skall bearbetas. Det blir en uppställning av gruppdeltagarna som representerar medlemmar ur personens familj. Denne uppställning kan tydliggöra den dolda dynamiken som kan vara orsak till problemen personen upplever i dag. Sista delen av konstellationen går ut på att hitta en lösning som möjliggör att balansen i familjen kan komma tillbaka. Processen är enkel och kräver inga förkunskaper om terapi eller grupprocesser för deltagarna.

bottom of page