top of page

info .................................

 

Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP / Medlem i den Svenska SE-Föreningen / MNGF / MNFP / EMDR - Forb / KSTF

Drottningholmsvägen 4, SE-112 42 Stockholm, Kungsholmen - 5 minUTER från Fridhemsplan Station

( Tunnelbana ).Mob : + 47 979 58 797

Mail adress : bea@se-terapi.se / bea@se-terapi.no. Besök våra webbplatser i både Sverige och Norge :

www.somaticexperiencing.se
www.se-terapi.no

Traumautbildningen med lärare från utlandet :

www.somaticexperiencing.se

 

 

Yrkesbakgrund :

Gestalt Terapi

En 4-årig utbildning vid Norsk Gestaltinstittut, Högskolnivå ( Oslo / Norge ) MNGF.

Cranio Sacral Osteopati

En 3-årig utbildning med Christer og Jørgen Tranberg ( Göteborg / Sverige )

 

SE-Somatic Experiencing

Cerfiering som Somatic Experiencing Practitioner : SEP- 3-årig utbildning för chock & traumeterapeuter baserad på Dr. Peter Levine PhD sin välkända traumametod !

( Köln / Tyskland )

Medlem av EASE ( The European Association of Somatic Experiencing )

Medlem av ESTD ( European Society for Trauma and Dissosiation ) .......

Godkänd av SETI ( Somatic Experiencing Trauma Institute ) som Senior Assistent för att ge individuella behandlingstimmar och individuell handledning / handledning 

i grupper.

SE / Eye of the Needle, kurs med Dr. Peter Levine PhD ( Weggis / Sveits )

 

SE / TraumaSyndroms, kurs med Dr. Peter Levine PhD ( Weggis / Sveits )

SE / PolyVagal Theory, om Vagus nervens funktioner, et kurs med Professor Dr. Stephen Porges PhD ( Oslo / Norge og Zurich / Sveits )

SE / DARE, 2-årig utbildning i anknytning / attachment med Dr. Diane Poole Heller PhD ( Oslo / Norge )

SE / Soma Embodiment, 2-årig utbildning med Dr Sonia Gomes PhD og Marcelo Muniz ( Zurich / Sveits )

SE / Ego States Therapy, en kurs i forlösning / release av Egostates vid Dr. Maggie Philips PhD ( Oslo / Norge )

Sensorimotorisk Psykoterapi

En 4-årig utbildning om Traumer och Kroppsorienterad Traumabehandling med Pat Oden, Dr. Janina Fisher PhD ( RVTS / Kristiansand ) et ressurssenter i förhållande till ämnesområdet vold, traumatisk stress och förebyggande av självmord. Modum Bads trauma program är ett av de mest avancerade i världen.
En utbildning utförd i regi av Sensorimotor Psychoterapi Institute, Advanced Trainingfor Treatment of Trauma / Dr. Jannina Fisher PhD

Nevro Affektiv Psykoterapi, 1-årig utbildning med Dr. Susan Hart PhD og Marianne Bentzen

( Oslo / Norge )

 

Klinisk Hypnose i arbetet med komplekst traumatiserade patienter med dissociativ problematik ( Stockholm / Sverige )
 

SCT - Systems Centered Training. En 1-årig utbildning i organitations utveckling och gruppterapeutiske metoder - att arbeta med att stärka emotionell intelligens i grupper och organisationer, samt öka gruppens förmåga till konfliktlösning - vid Dr. Susan P. Gant PhD

( Stockholm /Sverige )

 

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en 1-årig utbildning - är nu Ackrediterad Practitioner i EMDR

av Accreditation Committee of the EMDR Europe Association

( Oslo / Norge )

 

Brainspotting, vid Dr. David Grand PhD, på alle nivåer - både Level 1, 2 og 3

( Amsterdam / Edingburgh / Berlin )

 

TRE - Trauma Releasing Exercises, ved Dr. David Berceli PhD

Certifierad som instruktör och terapeut i TRE

( Oslo / Norge )

 

Familj Konstellasjoner,

En Certifieringsutbildning i Bert Hellingers Systemiska Konstellationer, vid Hellinger Institutet

( Oslo / Norge )

 

Familj Konstllasjoner,

En Certifieringsutbildning  i Bert Hellingers Systemisk Organisasjons Utvikling, Coaching Suksess och Ledning, vid Hellinger Institutet

( Oslo / Norge )

Kropps och AndningsTerapi

( Stockholm / Sverige )

 

Lärare inom hälsa och idrott

( Stockholm / Sverige )

Leder kurser / grupper inom Qigong, Yoga och Meditation

( Stockholm / Sverige )

 

Mindfullness Terapi baserad på Osho

( Poona / India )

bottom of page