top of page

somatic experiencing

Somatic Experiencing ® ( SE ) är en kroppsbaserad behandlingsmetod som speciellt tar sikte på att reglera det autonoma nervsystemet. Ett högaktiverat och instabilt autonomt nervsystem är en av de vanligast förekommande följdverkningarna hos människor som varit utsatta för allvarlig belastning såsom chock och trauma.
 

Behandlingsmetoden är utvecklad av Dr. Peter Levine PhD, som har doktorsgrad i psykologi, medicinsk och biologisk fysik. Dr. Peter Levine PhD har forskat och arbetat med stress och trauma de senaste 30 åren. Under vidareutvecklingen av denna behandlingsmetod samarbetade han med andra erkända forskare som Stephen Porges, Bessel Van der Kolk och Robert Scaer.
 

Dr. Peter Levine PhD har studerat vilda djurs beteenden. Han upptäckte att de, trots ständiga livshotande situationer, sällan blir traumatiserade. Han bygger sin metod på en förståelse av de krafter som gör att djur i det närmaste blir opåverkade av trauma, också finns hos människor. Hans utgångspunkt är att människor, under rätta betingelser, har en medfödd kapacitet till självreglering och transformering avöverväldigande

upplevelser.

 

Dr. Peter Levines teori är att kroniska symtom på traumatisk stress ofta är en indikation på en desorganiserad lägre hjärnfunktion. Det är primärt de fysiologiska processerna i samspel med grundläggande överlevnadsresponser som orienterings-, flykt-, kamp- och frysreaktioner som är aktiva, och inte de högre hjärnfunktionerna. Somatic Experiencing ® ( SE ) försöker på ett försiktigt sätt :
 

Organisera och fullfölja orienterings-, flykt-, kamp- och frysreaktioner som ligger bakom de observerade och upplevda symtomen på traumatisk stress.

 

Uppmuntra till aktivering av kroppens inneboende självreglerande tendens när denna är desorganiserad.

 

Integrera detta med högre hjärnfunktioner relaterat till symboliska processer som ger mening,

bla i form av föreställningar, tankar och känslor.
 

Dr. Peter Levine PhD understryker vikten av kroppskännedom för att behandling av trauma ska bli framgångsrik. Somatic Experiencing ® ( SE ) kan definieras som Kroppslig Erfarenhetsbildning eller den Upplevda Känslan i Kroppen. Att arbeta med trauman på det här sättet innebär att terapeuten lär klienten att få en erfarenhet av regleringen av det egna nervsystemet. Du lär dig bland annat att bemästra och få erfarenhet av att hantera hög aktivering både hos klienten och hos dig själv som terapeut. Dessutom lär du dig hur man som terapeut reglerar sitt eget nervsystem, egen närvaro och att undvika och utveckla utbrändhetssymtom.

Erika Beata Thorkildsen ( www.se-terapi.se ) samarbetar med sin mann, Jørgen Thorkildsen. Han är som hon Psykoterapeut - dom arrangerar kurser och organiserar SE-Utbildningen i Sverige tilsammans.

 

Dom har kontorer i Drottningholmsvägen 4, 2 Tr, SE-112 42 Stockholm och Jakob Aallsgate 36b, NO-0364 Oslo.

Hans nettsida är : www.surrender.no

bottom of page