top of page

soma embodiment

SOMA Embodiment är en kroppsorienterad metod, som använder sig av beröring och kroppslig närvaro. Förfarandet bygger på en teoretisk grund från bl.a. Dr Peter Levine, Ida Rolf, Stephen Porges och Hubert Godard. Soma metodik integrerar dessa teorier i en kroppsorienterad metod. Somametoden hjälper till att frigöra känslomässiga trauman genom kroppen. Fysisk jordning leder till autentiska uttryck, glädje och tilltro till vår förmåga att engagera sig socialt. Övningarna hjälper till att släppa spänningar, ger mer komfort, glädje och flyt i kroppen.

 

Trauma stör hur kroppen och sinnet interagerar, vilket resulterar i symtom som dissociation, förskjutning och förlust av vitalitet. Jag hjälper dig att titta specifikt på hur trauma påverkar myofasciala, energetiska och kinestetiska system. Den består av tekniker som Touch & Movement för att hjälpa klienten att känna hans/hennes orientering, koordination, gravitation, medvetenhet och tonisk funktion. Jag hjälper dig genom att reglera dig med en kvalitativ närvaro. Min förmåga till inter subjektiv kommunikation genom användning av intuitiv resonans gör att jag kan förstå vad som händer utifrån klientens ord och i ljuset av hans/hennes rörelser och fysiologiska signaler.

bottom of page