top of page

CranioSacral terapi

Andrew Taylor Still (1828 - 1917) var själv osteopat. KranioSacral / KranioSacral Therapy utvecklades något senare av hans elev, osteopaten William Garner Sutherland (1873 - 1954). Från 1920 och under tiden som följde lade Dr Sutherland en mycket omfattande ansträngning för att utveckla KranioSacral / KranioSacral Therapy. Dr Sutherland fann att skallen, hjärnhinnorna, ryggraden och korsbenet bildar ett slutet system med cirkulationen av CerbroSpinalvätska. Ett system som både tillför näringsämnen och tar bort slaggprodukter. Detta system, liksom de andra cirkulationssystemen, följer en rytmisk cykel. Rörelser i CerbroSpinal-påsen inkluderar skallen, hjärnhinnan, ryggraden och korsbenet - därav namnet CranioSacral / KranioSacral. KranioSakral / Kraniosakral Terapi assisterar den rytmiska pulsen av Cerbrospinalvätskan och stimulerar kroppens egna läkningsförmåga och inneboende intelligens. Dr Sutherland fann att han kunde påverka den rytmiska cykeln med hjälp av olika tekniker, dessa tekniker utgör - tillsammans med tekniker som minskar spänningar i leder, ligament, muskler, bindväv och inre organ - vad vi idag kallar CranioSacral / CranioSacral Therapy.

KranioSakral / KranioSakral Terapi innehåller idag detaljerad kunskap om hur dessa strukturer hänger ihop – och hur obalans i en del av kroppen påverkar en annan. KranioSakral / KranioSakral Terapi är alltså ett osteopatiskt behandlingskoncept där vi behandlar skelettmuskulatur, ligament, bindväv, inre organ, blodcirkulation, mjukmuskel och neurologiska störningar med hjälp av lätta beröringstekniker – den så kallade 5 grams principen.

 

Vi placerar händerna på kroppens yttre ytor – utan att någonsin penetrera – och siktar på, känner och lyssnar på rörelser i CerbroSpinalpåsen och kroppens övriga strukturer. Vi placerar händerna på kroppens yttre ytor – utan att någonsin penetrera huden – och siktar på och känner rörelsen i CerbroSpinalpåsen, men även rörelserna i kroppens övriga strukturer. Det är enbart den lätta beröringen som gör att vi i KranioSakral / Kraniosakral Terapi kan registrera dessa subtila rörelser.

 

Dr Sutherland tillbringade den sista delen av sitt liv med att studera kroppens långsamma cykler - vad han kallar The Breath of Life. Livsanda. Detta är inom den biodynamiska KranioSakral / KranioSakral Terapin som idag kallas den primära andningen.

I en frisk kropp är mikrorörelser tydligt närvarande. I en ohälsosam kropp är dessa rörelser begränsade – och resulterar så småningom i symtom och känslomässiga reaktioner. Med sina händer kommer en utövare av KranioSakral / KranioSakral Terapi att kunna registrera sådana avvikelser – och hjälpa kroppen, så långt det är möjligt, att hitta tillbaka till sina ursprungliga rörelser. Därmed ökar blodflödet lokalt och kroppen har möjligheter att läka sig själv. KranioSacral / KranioSacral

 

bottom of page