top of page

Sexuella trauma

Att behandla sexuellt trauma : återta egen inre styrka

 

Tekniker för att integrera expanderade själsliga tillstånd på den andliga vägen såväl som för starkt kontraherade tillstånd relaterade till traumatisk upplevelse. Naturlig mognad av medvetenhet som en konsekvens av utläkt rädsla. Repetition av förenklad Polyvagal Teori eller det Autonoma Nervsystemet.

 

Att stödja och ladda ur rädsla genom att låta reaktionen på hot slutföras för att på så sätt tillåta naturlig upplösning av personlighetsdysfunktion och disidentifikation från negativa och begränsande influenser från levnadshistorien.

 

Demonstration inkluderad. Gadi tillfrisknar från en tragisk trafikolycka i Israel där hon också förlorar sin syster och mormor.

Den är ett bra exempel på rörelsen från Dorsal till Ventral funktion och

en återgång till en känsla av livfullhet, kontakt

och social anknytning.

 

 

bottom of page