top of page

traume utdannelse 2021

Til sammen 6 kurshelger i løpet av året 2020 : En utdannelse i behandlingen av traumer, både for Gestalt Terapeuter,

og for Psykoterapeuter for øvrig.

 

Traume Terapi bevirker, gjennom en trygg forankring i kroppen, til at emosjonelt styrte deler av vår psyke får komme til uttrykk. Den samme trygge forankring, kombinert med gradvis tilnærming, sikrer oss mot å bli re-traumatisert. Dernest gir den oss et trygt ståsted, fra hvilket vi tillater oss å fullende prosessene knyttet til dette. Vi kommer til å se nærmere på det Autonome Nervesystemet / ANS.

 

ANS har til oppgave å opprettholde livsviktige funksjoner og å beskytte oss overfor det som truer. ANS sørger for tilstrekkelig energi til å gjennomføre beskyttelsesreflekser. Traumer oppstår som en følge av brudd i veksling / osillasjon mellom oppbygning og nedbygning av energitilførsel til disse refleksene. Resultatet blir vedvarende frykt eller sinne, som ellers muliggjør tilbaketrekning eller frremrykning overfor det som truer. Blir systemet overveldet, resulterer det til og med i frys, immobilisering og kollaps. Symptomer kommer som en følge av at beskyttelses reflekser ikke blir fullendt. Dette uttrykker seg på alle nivåer i nervesystemet - særlig på de lavere, som på grunn av vår kulturelt betingede impulskontroll, ikke tillates å komme til uttrykk.

Det blir teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og hvordan du selv kan regulere deg som terapeut. Vi vil bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie, tilknytning og par relasjoner.

Lærer : Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP, MNGF.

Sted : Sporveisgaten 29, NO-0354 Oslo.

Prisen for hele kurset NOK 18.000

For en enkelt helg : NOK 3.500

Skjema for påmelding : nederst på siden

1.gif

 

1. Modul : 10-11 april 2021 / Introduksjon til traumearbeid, dette å kombinere Gestalt Terapi og andre Psykoterapeutiske metoder med Somatic Experiencing.Traumer og virkningen på det Autonome Nervesystemet / Traumer - som symptomer knyttet til en Ufullendt Defensiv Respons og Immobilisering.
 

2.gif

2. Modul : 08-09 mai 2021 / Dissosiasjon, en unngåelses adferd ved ikke lenger å assosiere seg med kropp og følelser.  Tap av kontakten med kroppsfornemmelser, bevegelser, emosjoner, minnebilder og kognitiv forståelse. Og resultatet - det blir videre splittelser og fragmentering, Vi lærer oss metoder til å møte et traumatisk materiale uten å vike unna ved frykt.

3.gif

3. Modul : 12-13 juni 2021 /  Attachment eller tilknytning. Vi ser denne gang på hvordan utviklingstraumer kommer som et resultatet av det som skjer med oss under våroppvekst. Vi lærer oss ved det å skille mellom uselvstendig, ambivalent, unngående og disorganisert tilknyting.

4.gif

4. Modul : 04-05 september 2021 /  Alle de Enkeltstående traumer / Sjokktraumer, så som Ulykker, Drukning, Fall, Naturkatastrofer, Sykdom, Operative Inngrep, Overgrep fra kjente og ukjente, Vold etc

5.gif

5. Modul : 16-17 oktober 2021 /  Traume arbeide - med kropp / berøring - reetablering av balanse og et fullstendig og velfungerende sanseapparat.

6.gif

6. Modul : 20-21 november 2021 /  Traume arbeid - med kropp / berøring. Integrering, Orientering og Tilbakevenden til et her og nå, her hvor vi befinner oss akkurat nå, i denne stund ...

Thanks! Message sent.

bottom of page