top of page

Kurser i TRE ..... 2023

 
TRE (Trauma Releasing Exercises) är ett nytt och viktigt bidrag till behandling av trauma, spänningar och stress. Det är en kroppsorienterad metod som är lätt att lära sig, och som därför lämpar sig bra att använda på egen hand. Den utvecklades av doktor David Berceli PhD – både fälttraumatolog och bioenergetisk terapeut, medan han arbetade med bland annat krigsdrabbade. i Afrika och Mellanöstern ..........
 

Logo-TRE-Transparent-75-PNG.png

00 - 00    ???    2023

Plats : Drottningholmsvägen 4, Stockholm

Logo-TRE-Transparent-75-PNG.png

00 - 00    ???    2023

Plats : Drottningholmsvägen 4, Stockholm

Anmälningsformulär, se längst ner på sidan ...........

Dr David Berceli PhD, berättar: Efter att ha arbetat för den katolska kyrkan i Mellanöstern och Afrika i flera år återvände jag till USA med symtom på posttraumatisk stress. Ingen av de behandlingar jag sökte botade symptomen i kroppen.

 

Trauma Releasing Exercises (TRE) är resultatet av mitt många år av sökande efter att förstå hur man kan använda kroppens egna mekanismer för att läka posttraumatisk stress. Djur lever dagligen med traumatiska händelser som hotar deras liv och som är en naturlig del av livet. Ändå är de inte traumatiserade. Djur har alltså instinktiva mönster för att släppa stress i en traumatisk händelse.

 

När vi upplever ett hot mot våra liv drar kroppen automatiskt ihop sig i fosterställning. Jag upptäckte detta en gång när jag satt i en byggnad i Libanon under en bombattack. Vi var åtta personer i rummet från åtta olika länder. Jag märkte att varje gång vi hörde en bomb gjorde alla åtta exakt samma rörelse. Huvudet och axlarna böjde sig framåt och kroppen drogs ihop mot fosterställningen. Ingen hade lärt mig detta. Detta är alltså en reaktion som är naturlig i kroppen. Vår kropp är i riskzonen programmerad att svara på ett fast mönster.

 

Traumatiska händelser lagras som spänningar i psoas-muskeln. Om vi ​​arbetar med psoas-muskeln kan vi ladda ur dessa energier och släppa taget om den traumatiska händelsen. Det här är Trauma Releasing Exercises, övningar som gör att vi kan arbeta direkt med psoas-muskeln för att frigöra spänningar som lagras i den.

 

Lärare / handledare på alla TRE kurser : Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP.

Plats : Drottninholmsvägen 4, SE-112 42 Stockholm

Priset för varje kurs: SEK 3 500

  • Facebook
  • Vimeo
  • Vimeo
  • YouTube

Thanks! Message sent.

bottom of page