top of page

viktiga artiklar...

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Mission possible - Självreglering för alla. En intervju med Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP, publicerat i  gestalt terapeutarnas medlemsblad i Norge : Gestalt Terapeuten 2-2014

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Mission possible - Självreglering för alla. En intervju med Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP, publicerat i  gestalt terapeutarnas medlemsblad i Norge : Gestalt Terapeuten 2-2014

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Att helas från Chock och Trauma. En intervju med Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP, en artikel av Marte Karen Hiorth Johnsen publicerat i den norska tidningen : Visjon 1-2013

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Doktor online. Så här påverkar Trauma kroppen. En intervju med bl.a. Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP, en artikel av Linn Merete Rognø publicerat på det norska nettstället : klikk.no

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Ett skakande möte. En intervju med : Dr. David Berceli PhD, en artikel av Arne Storrønningen publcerat i den norska tidningen : Folkevett 6-2010

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Känslo-kontroll ger oss djupa spanningar. En intervju med : Dr. David Berceli PhD, en artikel av okänd skribent publicerat i den svenska tidningen :  Hälsa  10-2011

Logo-Artikkel-0280-0070-Svensk.png

Göran testade en ny teknik : Jag skakade bort min stress och oro. En intervju med : Goran Claeson, en av Psykoterpeut Erika Beata Thorkildsens studenter. En artikel av Lena Clausson publicerat i den svenska tidningen :  Halsa

bottom of page